maandag - vrijdag | 9.00 - 14.00

Wettelijke informatie

Wettelijke informatie

Hieronder bieden we je een aantal links, naar de Algemene Voorwaarden van deze website en naar de pagina met informatie over je rechten als consument. Op onze pagina Privacybeleid, kun je ook informatie vinden over de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Let op: links naar externe websites en pagina’s zijn niet altijd zondermeer goedgekeurd door de organisatie of instantie waarnaar we verwijzen.

ShytoBuy.nl

  • Algemene Voorwaarden
  • Consumentenrecht
  • Privacybeleid
  • Disclaimer

Externe Links

  • Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)

Om de privacy van de burger te beschermen, is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) in het leven geroepen. In deze wet staat wat er allemaal wel en niet mag gebeuren met persoonsgegevens en wat je rechten zijn als je gegevens gebruikt worden.